Zaterdag 24 oktober te Brugge om 19.30 u.

Nathalie Van De Walle is relatieconsulente en auteur van het boek “Liefdesverklaring. Een handleiding voor meer geluk in de liefde”. Ze vindt dat we als samenleving behoedzamer moeten omgaan met liefde, relaties en seksualiteit. Zij is zelf moeder van vier schoolgaande kinderen en zal voor ons haar ervaringen schetsen en concreet advies geven over onderwerpen als verliefdheid en partnerkeuze en ook over actuele thema’s als seksuele opvoeding op school en sexting.

Ouders die hun kinderen houvast willen bieden op het vlak van seksualiteit en relatievorming, hebben het vandaag de dag niet gemakkelijk. In het openbaar debat heerst een sterke “moet kunnen”-mentaliteit, die ook doorsijpelt naar het onderwijs.

Hoe ga je als ouder om met ideeën die je kind of tiener oppikt op school of in de vriendenkring, maar waar jij het niet noodzakelijk mee eens bent? Hoe en waarover ga je in gesprek? Hoe maak je je kind weerbaar, en zet je het al vroeg op weg naar blijvend relatiegeluk?

Deze lezing is geschikt voor ouders, grootouders, opvoeders, leerkrachten, jeugdleiders. Na de lezing is gelegenheid tot het stellen van vragen en tot het aanschaffen van een (gesigneerd) exemplaar van “Liefdesverklaring. Een handleiding voor meer geluk in de liefde”.


Plaats : Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1. Sint-Michiels, Brugge. Gelegen dicht bij de afrit autostrade en het station.

Welkom vanaf 19 uur. Parking ondergronds.

Inschrijven: door het storten van 10 euro op Iban rekeningnummer: BE36 7795 9897 9781 of e-mail naar info@bezorgdeouders.be Voeg volgende gegevens toe bij ‘mededeling’: naam, e-mailadres of telefoon van elke aanwezige. Maximaal 100 personen toegelaten.
Hou de website in het oog, als het volzet is melden we dit. www.bezorgdeouders.be

Welkom!