Beste vrienden,

Donderdag is de stemming van de nieuwe abortuswet gepland in de Kamer. Zal de stemming doorgaan of zal door het goedkeuren van het belangenconflict, of door het indienen van een nieuw amendement, de stemming worden uitgesteld?
De drie conservatieve partijen zitten samen op één golflengte, de voorzitters of fractieleiders spreken zich openlijk uit over hun bezwaren tegen de nieuwe abortuswet, dat is uitzonderlijk! Het voortschrijdend inzicht is hier wel van tel. Ook in de andere Vlaamse partijen zijn er politici die zich niet in deze liberale wet kunnen vinden. Gaan ze nu samen het belangenconflict steunen dat Vlaams Belang inroept? Hoe zal Open VLD hierop reageren? Zal partij Groen een nieuw amendement indienen?
Het worden spannende dagen. Het delen van de petitie en het deelnemen aan de schrijfactie kan de parlementariërs een duwtje in de rug geven. Doet u ook mee?

 

WAAROM WIJ ONS VERZETTEN TEGEN DE ONDOORDACHTE VERSOEPELING VAN DE ABORTUSWET.
Valerie van Peel (N-VA) legt duidelijk uit welke punten onaanvaardbaar zijn in dit nieuwe wetsvoorstel. Ze is wel voor een vroege abortus. Dat is niet ons standpunt, maar we citeren haar toch omdat ze klaar en helder uitlegt wat het verschil is met het vorig wetsvoorstel en wat buiten proportie is. Luister verder >>

 

ABORTUSWET OPNIEUW NAAR RAAD VAN STATE.
Het nieuwe wetsvoorstel rond abortus, dat op 2 juli 2020 ter stemming voorlag in de Kamer, werd door 55 parlementsleden, op initiatief van CD&V en met steun van N-VA, Vlaams Belang én het cdH, opnieuw teruggestuurd naar de Raad van State. Zo werd de stemming uitgesteld.
Dewael nam contact op met de Eerste Voorzitter van de Raad van State. Hij riep de spoedeisendheid in. In dat geval moet de Raad van State binnen vijf dagen een advies geven en belandt het wetsvoorstel terug op de parlementaire agenda (Bron >>).

 

 DERDE ADVIES RAAD VAN STATE IN HET KADER VAN HET WETSVOORSTEL VRIJWILLIGE ZWANGERSCHAPSAFBREKING.
De Raad van State heeft de spoedprocedure gevolgd en haar advies uitgebracht binnen 5 dagen. Zij geeft groen licht voor de stemming. De parlementariërs kunnen nu donderdag stemmen voor ze op vakantie gaan (Bron >>).

 

VLAAMS BELANG DIENT BELANGENCONFLICT IN ROND ABORTUSKWESTIE: “OPEN VLD MOET KIEZEN”
Vlaams Belang zal woensdag in het Vlaams Parlement een belangenconflict inroepen tegen de nieuwe abortuswetgeving die in de Kamer op de agenda staat. Dat kondigt fractieleider Chris Janssens aan. “Er is in Vlaanderen geen draagvlak. De wet is onaanvaardbaar”, en hij noemt het een gebrek aan respect voor de onderhandelende partijen. Zal Open VLD dit belangenconflict steunen, samen met CD&V en N-VA, om de regeringsonderhandelingen niet te bemoeilijken? Zullen andere politici dit steunen? Er zijn 3/4 van de stemmen hiervoor nodig (Bron >>).

 

STEFAAN VAN HECKE (GROEN) ZAL TEGEN DE ABORTUSWET STEMMEN
Van Hecke stoort zich ook aan het beeld dat alle groenen voor de nieuwe abortuswet zouden zijn. Hij herinnert eraan dat zijn fractie in de commissie het amendement om abortus uit de strafwet te halen, niet goedgekeurd heeft. ‘Ik weet dat een groot deel van mijn fractie daar een probleem mee heeft.’ Volgens Van Hecke leeft er ook bij een deel van Open VLD en MR twijfel over die straffeloosheid en komt er misschien nog een amendement om daaraan te verhelpen. Als zo’n amendement wordt goedgekeurd door de plenaire Kamer, dan wordt de wet de facto over het zomerreces getild (Bron >>).

 

DONDERDAG STAAT MOGELIJK DE STEMMING VAN DE UITBREIDING VAN DE ABORTUSWET OP DE AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE KAMER.
CD&V voorzitter Coens pleit op zijn facebookpagina om te stemmen tegen de nieuwe abortuswet. Hij zet de standpunten van zijn partij nog eens op een rijtje. Hij vraagt niet expliciet om het belangenconflict dat Vlaams Belang inroept te steunen. Wel houdt hij er rekening mee dat de stemming eventueel niet zal doorgaan (Bron >>).

 

SCHRIJFACTIE: HELPT U MEE?

-Schrijf politici van het Vlaams Parlement aan met de vraag om het belangenconflict van VB woensdag in het Vlaams Parlement te steunen als ze bezwaren hebben tegen het nieuwe wetsvoorstel.
Politici Vlaams Parlement>> E-mail = Voornaam.Achternaam@vlaamsparlement.be (alle leestekens weglaten)

-Als de stemming toch doorgaat donderdag in de Kamer, vraag de politici van de Kamer dan om tegen te stemmen als ze bezwaren hebben. Met een onthouding bekent men overigens geen kleur.
Politici De Kamer >> E-mail = Voornaam.Achternaam@dekamer.be

 

TEKEN EN DEEL DE PETITIE: STEM VOOR DE BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN LEVEN
Teken hier >>

 

 

 

 

Dank u wel voor uw medewerking. Stuur de nieuwsbrief gerust door.

Samen sterk!

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

www.bezorgdeouders.be

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

Translate >