maart 2020, Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

‘Het CBO vraagt een mentaliteitsverandering’

Op 12 maart stond de stemming van de uitbreiding van de abortuswet op de agenda van de Belgische Kamer. Hierbij zou het Comité Bezorgde Ouders haar petitie neerleggen bij de Belgische Kamer. De stemming is echter niet doorgegaan. CD&V en cdH hebben amendementen ingediend en kregen de nodige steun om daarover een advies van de Raad van State te krijgen (Amendementen). De amendementen willen vrouwen beter beschermen, informeren en omkaderen. Ze komen tegemoet aan de juridische pijnpunten die de Raad van State aanstipte. CD&V, cdH, N-VA en VB zijn tegen de uitbreiding van het wetsvoorstel. Zij willen dat dit wetsvoorstel meegenomen wordt in de regeringsonderhandelingen van de nog te vormen federale regering.

Wij vragen in onze petitie aan de politici om te stemmen voor de bescherming van het prille leven, dus tegen de uitbreiding van de abortuswet, en om andere maatregelingen te nemen die het abortuscijfer doen dalen. Er is 1 abortus per 7 geboorten (Bron >>). We geloven niet in het eenzijdig aanbevelen van anti-conceptie als het ultieme middel om het abortuscijfer te doen afnemen. Anti-conceptie is niet 100 % veilig. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Het opnemen van eigen verantwoordelijkheid over zijn vruchtbaarheid bij de seksualiteitsbeleving is daarbij cruciaal, anders is er geen ommekeer mogelijk. Meer dan vierduizend vierhonderd Vlaamse burgers hebben op dit moment onze petitie getekend.

Het Comité Bezorgde Ouders is een groep deskundigen, gesteund door de basis, die zich verenigt tegen de vroeg- en libertijnse seksualisering op de scholen. Volgens het rapport van de nationale evaluatiecommissie van 2018 vindt bijna 4/5 van het aantal abortussen plaats bij ongehuwden of gescheiden personen, dus binnen losse relaties. Bij gehuwden is het aantal abortussen merkelijk kleiner, namelijk 1/5. Blijkbaar is een onverwacht leven op komst daar meer welkom. Dus, geen seksuele gemeenschap voordat men een stabiele relatie heeft, vermindert de kans op een abortus.

Daarom raden wij aan om de vroege expliciete seksualisering op scholen uit te stellen zodat jongeren later seksueel actief worden. In plaats hiervan kan men het vruchtbaarheidsbesef en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheidszin bijbrengen waardoor jongeren bewuster zullen omgaan met seksualiteit. Het aantal abortussen op jonge leeftijd blijft relatief hoog wetende dat het aantal vruchtbare jongeren afneemt in de bevolkingscurve en veel van die abortussen onder de radar blijven. De cijfers liegen er niet om, in 2017 zijn er 52 abortussen uitgevoerd in de leeftijdscategorie 10 – 14 jaar en 1544 abortussen in de leeftijdscategorie van 15 – 19 jaar.

De ongewenste zwangerschappen scoren ook hoog bij de volwassen, omdat het bedrijven van de vrije seks binnen niet vaste relaties hand over hand toeneemt. Daar is evenzeer een mentaliteitsomschakeling nodig. Zolang de media/seksuologen seks als een recht aanzien en als een levensnoodzakelijke behoefte zoals eten en drinken, dan zijn alle settings toegestaan om dit doel te bereiken, zoals losse relaties, partnerruil, groepsseks, vreemd gaan. Deze los-vaste relaties zullen meestal een onverwacht leven niet verwelkomen. Met deze mentaliteit gaat het abortuscijfer zeker niet dalen, ook al promoot men anticonceptie.

Geen enkele vorm van anticonceptie is 100 % veilig. Daarom is het verhogen van de toegang tot anticonceptiemiddelen niet de heiligmakende oplossing, zoals de abortuscommissie laat uitschijnen. De commissie wil nog betere en goedkopere anticonceptie, en dit zou dan ook de enige strategie voor de toekomst moeten zijn. De meerderheid van de vrouwen die een abortus laten plegen, gebruikten al een vorm van anticonceptie. Het anticonceptiemiddel zelf faalt en/of er worden menselijke fouten gemaakt bij het gebruik, die men niet volledig kan uitschakelen. Er zijn geen recente cijfers over het procentueel falen van anticonceptie. Dit is een onderzoek waard, dat geeft de commissie zelf toe. In de rangschikking 2019 van de “Contraception Atlas” staat België trouwens, voor wat overheidsbeleid, informatie, toegankelijkheid en bijstand met betrekking tot de verschillende anticonceptiemiddelen betreft, gerangschikt als het beste Europese land met een score van 90,1 %.

Bewust omgaan met seksualiteit en eigen verantwoordelijkheid opnemen voor eigen vruchtbaarheid kan een kentering teweegbrengen. Dat kan alleen maar door een mentaliteitsverandering en een omslag in onze visie op seksualiteit, als individu, als wetenschap en als maatschappij. Als men seks blijft promoten als een recht zonder het belang van een stabiele relatie te benadrukken, dan zullen de ongewenste zwangerschappen blijven aanhouden en zal abortus het ultieme anticonceptiemiddel blijven. Zo zal men het abortuscijfer niet omlaag krijgen.

77 % van de abortussen over de hele wereld worden uitgevoerd in Europa. In Amerika ligt het aantal het laagst. Blijkbaar zet men zich daar meer in voor het behoud van het prille leven en gaat men er overeenkomstig naar handelen.

We vragen dat de vertegenwoordigers van de Belgische Kamer stemmen voor de bescherming van het prille leven. We vragen een mentaliteitswijziging waarbij de libertijnse visie, het zogenaamd recht op seks, plaatsmaakt voor een visie waarbij men bewust is van eigen verantwoordelijkheid voor elk onverwacht leven binnen een seksuele relatie. Enkel zo kan het abortuscijfer dalen.

Hier vindt u onze petitie gericht aan de leden van de Belgische Kamer. U kan nog altijd de petitie tekenen >> https://www.citizengo.org/nl/lf/175514-petitie-voor-bescherming-van-het-ongeboren-leven-belgie

(Bron cijfermateriaal: Verslag nationale evaluatiecommissie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking – 2020 en 2018)

Translate >