Journal of Medical Ethics

Wie het abortusdebat op alle fronten volgt, weet ongetwijfeld dat er geen consensus is over het moment in de ontwikkeling waarop een ongeboren kind pijn kan ervaren. Veel geleerden hebben in het verleden geconcludeerd dat pijn vóór 24 weken onmogelijk is. Hoewel het in de wetenschap hoogst ongebruikelijk is om de deur dicht te gooien, was dit voor veel abortusvoorstanders reden om de discussie hierover gesloten te achten.

(foto Logos.nl – “Volwassen” zenuwen laten jonge embryo’s al pijn voelen)

Stuart Derbyshire deed al jaren onderzoek naar pijn bij ongeborenen. Al die jaren schaarde hij zich tussen de wetenschappers die de 24 weken grens aanhouden. Wel maakte hij meestal de kanttekening dat pijnbeleving subjectief is en dat we nooit met zekerheid kunnen weten wat een ongeborene ervaart.

Kort geleden kwam dezelfde Derbyshire, die vroeger weleens samenwerkte met een abortuskliniek, in een paper terug op zijn eerdere bevindingen: Pijnbeleving is wel degelijk mogelijk vóór 24 weken. Zijn conclusie is in lijn met een aantal eerdere onderzoeken, zoals dat van Sekulic in 2016. Toch is het nieuwswaardig dat een – nog steeds – uitgesproken pro-choice onderzoeker moet toegeven dat de pro-life beweging geen ongelijk had, toen die stelde dat pijn wellicht al vanaf 12 weken zwangerschap kan optreden.

Om gewetensvol te handelen, lijkt de enige logische vervolgstap dat men op z’n minst overgaat tot verdoving van ongeboren kinderen. Maar natuurlijk zouden wij opperen dat de kinderen helemaal niet gedood worden, aangezien de capaciteit om pijn te beleven weer een extra reden is om te geloven in de menselijkheid en beschermwaardigheid van de ongeborene.

Hier vindt u de genoemde paper van Stuart Derbyshire genaamd ‘De heroverweging van foetale pijn’. Lees verder >>

Foto “Volwassen” zenuwen laten jonge embryo’s al pijn voelen.” Nieuwe studies laten zien dat er zich al vroeg een systeem van zenuwen is ontwikkeld.
Lees verder >>

Translate >