De manifestatie die op 21 september 2019 werd georganiseerd door het Burgerinitiatief voor een verbod op draagmoederschap tegenover the HOTEL (Waterloolaan 38, Brussel) was een groot succes.

Meer dan 70 mensen, voornamelijk jongeren, hebben gevolg gegeven aan onze oproep om te betogen tegen de handelsbeurs ter promotie van commercieel draagmoederschap, die enkele Amerikaanse en Canadese agentschappen daar hadden georganiseerd om hun diensten aan eventuele wensouders aan te bieden.

Media en enkele politici waren aanwezig: Viviane Teitelbaum, onder anderen.

Deze agentschappen bieden, per catalogus, een waaier van draagmoeders, eiceldonoren en spermadonoren aan, in functie van de wensen van de bestellende ouders. Kostprijs van een kind: tussen de 80000 en 150000 euro.

Draagmoederschap betekent hier het huren van het lichaam van een vrouw en het als werktuig te gebruiken voor de fabricatie van een kind, dat bij de geboorte verplicht zal moeten worden afgestaan aan de geldschieters.

Deze praktijken zijn in strijd met de het principe van de onbeschikbaarheid van het menselijke lichaam, met het verbod op mensenhandel, en met de fundamentele rechten van kinderen en vrouwen. Draagmoederschap werd in 2015 door het Europese Parlement veroordeeld als onverenigbaar met de waardigheid van vrouwen.

Wij vragen dat er snel wettelijke maatregelen worden genomen om het houden van dergelijke commerciële evenementen te verbieden, want ze promoten een praktijk die vrouwen vernedert en tot handelswaar maakt en die kinderen behandelt als objecten die men kan kopen en verkopen.

Contact : Maël Dumont +32 499 43 69 27
Alle onze foto’s op Facebook/Twitter zijn vrij van rechten.

Het Burgerinitiatief voor een verbod op draagmoederschap       
https://www.facebook.com/InitiativeCitoyenneAbolitionGPA/
https://twitter.com/Abolition_GPA

De STANDAARD heeft de betoging vermeld: PROTEST TEGEN VIJFDE BEURS VOOR DRAAGMOEDERS
Lees verder >>

Translate >