10 augustus 2019, CBO

In Birmingham, in het Verenigd Koninkrijk, zijn er al maanden protesten aan de gang tegen lessen over LGBTQ-relaties in de basisschool. De demonstranten vinden dat LGBTQ-relaties haaks staan op de traditionele waarden en deze niet moeten opgedrongen worden. Ook vinden ze dat kinderen tussen de 5 en 11 jaar te jong zijn voor lessen over seksuele oriëntatie. Vanaf 2020 zullen alle Engelse basisscholen, die gefinancierd worden door de overheid, verplicht zijn les te geven over LGBTQ-relaties (Bron >>).

Het artikel met filmpje van CNN in het Engels is uitgebreider Bron >>

Kinderen van 4 tot 11 worden les gegeven over ‘godsdienst, ras, gender en seksuele geaardheid’. De betogers vinden dit veel te jong en terecht. In Rusland wordt vanaf 18 jaar geïnformeerd over gender en seksuele oriëntatie.

Het gelijkheidsprincipe en het verbod om te discrimineren worden als motivatie gebruikt om deze genderideologie te kunnen lanceren in de scholen. Dat lijkt toch een mooie cover? Maar de indoctrinatie gaat veel verder. Zowel voor- als tegenstanders zijn het erover eens dat iedereen gelijkwaardig is. Holebi’s met een andere seksuele gerichtheid vindt men in alle middens, ook onder gelovigen, gnostici, natuurmensen, … De splijtzwam is o.a. dat de overheid via het onderwijs homoseksualiteit wil normaliseren. Er zijn meer punten, zoals het negeren van de complementariteit man en vrouw, maar in dit artikel gaan we in op ons eerste punt. Dat komt zelden aan de orde in de debatten maar dat is wel hun verborgen agenda. Kijk op deze pagina van Sensoa hoe men via het onderwijs haarfijn uitlegt hoe je aan anale seks moet beginnen. En dit wordt onze kinderen ingelepeld onder de noemer van seksuele diversiteit en de ethiek van gelijkheid. Dit is geen seksuele opvoeding meer maar indoctrinatie. Dit is een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.

Dat er ouders zijn die homoseks niet willen normaliseren wordt genegeerd. Zij worden als homofoob weggezet (zie filmpje), maar dat klopt niet. De mens wordt gerespecteerd, niet de daad. Wordt in de grondwet niet bepaald dat het onderwijs rekening moet houden met de geloofsovertuiging van de ouders? Het is niet aan de school/overheid om de morele principes van de ouders/kinderen te wijzigen. Als men eenvoudig aanbrengt dat er diverse meningen zijn over homoseksualiteit en dat ieder zijn eigen mening mag hebben, dan is het ijs al gebroken.

Als jongeren/tieners/ kinderen dit voorgeschoteld krijgen als normaal dan kan dit hun hele levensloop bepalen. Er zijn veel holebi’s die na jaren van experimenteren het homoseksuele leven de rug toekeren. Sommigen vinden het spijtig dat ze niet eerder gewaarschuwd zijn voor de valkuilen en gevaren. Op volwassen leeftijd is men al meer resistent tegen deze indoctrinatie en kan men meer bewust een eigen keuze maken.


Verder wil men ook op school in Birmingham seksuele opvoeding geven aan kinderen van 5 tot 11 jaar. Dit vinden de ouders te jong. Ook de manier waarop dit gebeurt, daar zijn ze het niet mee eens. Seks wil men bewaren voor het huwelijk, tot men een vaste relatie heeft. De kinderen moeten nog kind kunnen zijn en hun onschuld en reinheid behouden (zie bord van een betoger). De ouders voelen zich verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en willen zelf de seksuele opvoeding bijbrengen. De Staat moet dit niet invullen (our children – our responsibility).

Deze discussies hebben we hier ook. Ook hier worden we verweten dat we homofoob zijn, of met het lerend vingertje vermaand dat we niet mogen discrimineren. Maar degenen die verwijten dat we discrimineren beseffen niet dat ze zelf hieraan schuldig zijn. Waarom wil men het onderwijs van andere overtuigingen verbieden? Waarom wil men conversie (reparatieve) therapie verbieden? Waarom moeten alle boeken die hierover gaan verdwijnen uit het aanbod Zuhal Demir? Waarom kunnen er niet verschillende opinies naast elkaar bestaan? Waarom deze obsessieve drang om één opinie op te leggen? Zolang het niet gaat om crimineel gedrag, moeten de verschillende opinies gedeeld kunnen worden met wederzijds respect voor de ander, en mogen deze overtuigingen niet gesmoord worden. Dit verschil in opinie mag ons niet verhinderen om harmonieus naast elkaar te leven.

Zuhal Demir heeft vorig jaar nog aangekondigd dat ze werkt aan een wetsvoorstel dat conversietherapie bij jonge holebi’s en transgenders zal verbieden (Bron>>). Hier haalt ze de meest extreme casus aan, duiveluitdrijving met de dood als gevolg, om haar opinie te staven. Ieder moet de therapie krijgen die men wenst: een hormonale, een chirurgische, een conversietherapie. Men moet noch het ene, noch het andere verbieden.


De opmerking van Zuhal Demir van NVA is onjuist en smoort elk eerlijk gesprek.

Nogmaals het gaat hier niet om haat, want elke holebi verdient respect. Zij behoren ook tot onze vriendenkring. Maar het gaat om de overtuiging dat homoseks tegennatuurlijk is en ongezond.
We betreuren dat het bestraffen van homoseksualiteit met de dood nog steeds bestaat in sommige landen en distantiëren ons hiervan. Maar mensen hier monddood maken is even erg. Dit brengt ook veel frustratie teweeg. In het Westen zouden we toch op een meer rationeel niveau hierover moeten kunnen van gedachten wisselen. We nodigen Zuhal Demir uit voor een open en eerlijk gesprek over dit thema zodat haar vooroordelen wat bijgestuurd worden. Men moet er geen leugen om spinnen om die naar de prullenmand te kunnen verwijzen.

Iedere mening is het beluisteren waard zolang die de ander niet kwetst.

Translate >