Mei 2019

Beste,

Eerst bekijken we de diverse standpunten van de partijen aan de hand van de stemtest van Sensoa en daarna dragen we enkele kandidaten voor.

In de stemtest van Sensoa over seks, gender en welzijn  (Bron >>) kan u de standpunten van de verschillende partijen naast elkaar raadplegen nadat u de stemtest zelf hebt gedaan. Hier zien we dat N-VA en VB het meest conservatieve standpunt innemen. CD&V staat meestal in het midden. Open-VLD   gaat meestal   mee met links in hun libertaire opvattingen. Opmerkelijk is dat PVDA soms meer behoudsgezind is dan de andere linkse partijen.

Stelling 1: ‘In het tweede middelbaar moeten thema’s zoals genot en plezier tijdens de lessen seksuele opvoeding aan bod komen.’
Voor de relationele en seksuele opvoeding scoort N-VA het best, N-VA is helemaal oneens.  ‘Scholen (én ouders) moeten informeren over risico’s en gevaren, over gezonde relaties en respect voor elkanders fysieke integriteit. De eindtermen bieden scholen ook een zekere autonomie in deze, zodat ouders de keuze tussen verschillende pedagogische projecten krijgen.’
Voorts is het enkel PVDA die haar antwoord nuanceert:  ‘Jongeren moeten een zo realistisch mogelijk plaatje krijgen van seksuele beleving’.

Stelling 7: VB en Open-VLD uiten zich het sterkst tegen ‘sexting’, het hebben van naaktfoto’s van hun vriendin op de smartphone. De andere partijen keuren dit goed.

Stelling 9: Het opvoeden van een kind door 3 ouders wijzen N-VA en VB het sterkst af. CD&V  verwijst naar een derde zorgouder. Open-VLD en links keurt dit goed.

Stelling 12: ‘Het zelf kunnen beslissen hoeveel mannen en vrouwen op de kieslijst staan’, N-VA en VB  beamen dit. Het gelijkheidsprincipe wordt door CD&V, Open-VLD en linkse partijen resoluut geëist en stelt de bekwaamheidsgraad  niet in vraag. Dat ziet u ook in de vraagstelling 20: Het aantal directeurs van hetzelfde geslacht in overheidsbedrijven. Bij de laatste vraag is PVDA iets gematigder in haar eis.

Stelling 13: ‘Mensen met een handicap moeten geld van de overheid kunnen gebruiken om seks te hebben.’ Dit keuren enkel Groen en SPA goed. PVDA niet.

Stelling 15: N-VA, VB en CD&V vinden niet dat homoseksuele relaties aan bod moeten komen in de kleuterklas. CD&V nuanceert haar antwoord: enkel als een gelegenheid hierom vraagt.

Stelling 17: VB,  SPA, PVDA vinden dat het moederschapsverlof moet verlengd worden. Voor Open-VLD kan het eventueel verlengd worden. Dus CD&V, N-VA en Groen vinden dat  de moeder na 15 weken moederschapsverlof  terug aan de slag moet.

Stelling 21: Enkel VB vindt dat er niet meer plaatsen moeten zijn waar transgenders met hun psychische problemen terecht moeten kunnen. De andere partijen vinden dit wel nodig. N-VA voegt toe dat de uitbreiding  van de geestelijke gezondheidszorg voor iedereen meer aandacht verdient.

Stelling 24: N-VA en VB vinden dat de abortuswet niet moet uitbreiden. Andere partijen vinden dat de termijn  verlengd moet worden tot 16 weken. CD&V vindt dat een verlenging moet kunnen om medische redenen.

 

 

 

 

 

We weten dat een stemtest niet 100 % duidelijkheid geeft, maar het brengt toch een richting die  de verschillende partijen willen opgaan aan het licht.

 

 Veel succes zondag en stuur de kieswijzer door.

Dank alvast

Translate >