We willen reageren op het artikel van u geschreven naar aanleiding van de verkrachting en de moord op Julie van Espen (Bron >>), maar tevens onze bedenkingen uiten over de over geseksualiseerde samenleving die via de vrije expliciete seksuele opvoeding in het onderwijs, de media, en door het politiek beleid ondersteund wordt.

Vorige zondag kwamen 15.000 mensen op straat tegen seksueel geweld naar aanleiding van de moord op Julie Van Espen. Van Espen werd vorig week begraven.

We kunnen inderdaad spreken van een pandemie van seksueel geweld, Goedele Liekens. U schrijft zelf: ‘Elke dag doen acht vrouwen aangifte van verkrachting. In slechts 4 procent (!) van die verkrachtingen, leidt de aangifte tot een veroordeling. De lage cijfers van veroordeling van verkrachters in België, namelijk 4 % van de aangiften, is enorm weinig.’

U vraagt terecht om seksueel geweld eindelijk ernstig te nemen. Ook de organisatoren die de stille mars voor Julie van Espen hebben georganiseerd, vroegen dat er meer mensen, middelen en tijd worden ingezet om van de strijd tegen seksueel geweld een prioriteit te maken. Er wordt vooral met de vinger naar justitie gewezen. U vraagt voor een grotere inzet op snelle detectie en preventie met daarbij verplichte therapietrajecten voor seksuele delinquenten. Maar hebt u zich ooit afgevraagd wat de oorzaak is van het toenemend aantal feiten van seksueel geweld?

Deze verkrachting met fataal geweld is geen alleenstaand feit. In de eerste plaats ligt het aantal slachtoffers van seksueel geweld en verkrachting die zich melden hoger dan verwacht ‘the dark numbers’ (Bron >> ) Ook het grensoverschrijdend gedrag neemt hand over hand toe. De meldingen bij Child Focus en de campagne Metoo laten maar het topje van de ijsberg zien van de slachtoffers die zich kenbaar maken (Bron >>). Zelfs onder kleuters op school werd al grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd. Is dat de wrange vrucht van de vrije expliciete seksuele opvoeding? Het wegnemen van het schaamtegevoel, het opwekken van lust en het stilleggen van het geweten?

De vrije seks die u ook promoot doet mensen op glad ijs begeven en zo zal het grensoverschrijdend gedrag, het seksueel geweld en het aantal verkrachtingen alleen maar toenemen. U leert jongeren hoe ze moeten verleiden – versieren – flirten in plaats van hen te leren eerst goede vriendschappen op te bouwen (Bron >>). Wat voor de één een flirt is, ervaart de ander misschien als een verkrachting. Verder promoten jullie het experimenteren met leeftijdsgenoten, waardoor grensoverschrijdend gedrag schering en inslag is. Condooms worden uitgedeeld zogenaamd als preventie tegen Aids, HIV en andere geslachtsziekten. Ondertussen hebben de jongeren de tools in handen om aan vrije seks te doen. We leven in een oversekste wereld en dat wordt er ingepompt van jongs af aan.

* De vrije seksuele revolutie leert ons dat porno geen kwaad kan. Goedele Liekens zegt: ‘Niets mis mee bij volwassenen, die kunnen dat kaderen’ Voor de tieners ook prima, maar we moeten wel uitleggen dat echte seks toch anders gaat’ ( Bron >> ). Dus zelfs op jonge leeftijd worden tieners geleerd dat daar helemaal niets mis mee is’ (Bron >>). ‘Vaak kijken mensen naar porno uit nieuwsgierigheid of om even te ontspannen.’ Intussen raken jongeren soms op jonge leeftijd verslaafd aan porno door zo’n onderwijs.

* Intussen zijn er al meerdere landen en meerdere welzijnswerkers die erop wijzen dat porno schadelijk is voor het welzijn van het individu en de samenleving. Family Watch meldt dat 11 staten in de VS waarschuwen voor een pornografiecrisis, namelijk dat porno schadelijk is voor de volksgezondheid (Bron >>)!

Porno zorgt ervoor dat men de vrouw als seksobject gaat zien en niet als een persoon. Het gevaar hiervan is dat men de vrouw gaat ‘gebruiken’ om in eigen seksbehoefte te voorzien. Het grensoverschrijdend gedrag komt dan mogelijks om de hoek kijken. Het is niet zo dat porno ervoor zorgt dat alle mannen seksueel geweld plegen. Maar pornografie kan wel de trigger zijn om over te gaan tot een verkrachting. Of worden mensen die deze delicten begaan zo geboren?

Hier getuigt Ted Bundy, een dader van verkrachting en moord op 30 vrouwen, dat porno een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn ontwikkeling tot de zeer gewelddadige man die hij geworden was. Verder zegt hij: ‘Ik heb nu een lange tijd in de gevangenis gezeten en een heleboel mannen ontmoet die geneigd waren tot het plegen van geweld. Zonder enige uitzondering was iedereen van hen diep verzonken in pornografie – volledig bezeten door de verslaving eraan” (Bron >> ).

Meerdere bronnen wijzen er trouwens op dat pornografie kan leiden tot seksueel misdrijven, zoals Gabriël Kuby in haar boek ‘De seksuele revolutie’.

Als dit de waarheid is, dan wordt het dringend tijd dat we aan de alarmbel trekken, porno niet meer normaliseren maar de gevaren van porno aankaarten en systematische blootstelling aan pornografie voorkomen? Soortgelijke pornografie-crisismaatregelen zijn aangenomen in meer dan 11 andere staten, waaronder Utah, Idaho, Kansas, Florida (Bron >>). In Groot-Brittannië wil men een pornoblock invoeren onder de 18 jaar (Bron >> ).

Porno is inderdaad een vergif voor de volksgezondheid. Het tast in de eerste plaats het individu aan, soms zodanig dat men een gevaar wordt voor het gezin waar men leeft of voor de samenleving. De hoge aantallen van huiselijk geweld zijn hier ook een teken aan de wand.

Een pornoblock mag ook in ons land van kracht worden. Vroeger werd porno onder 18 jaar verboden maar geleidelijk aan heeft men de wet gewijzigd en ingewikkeld gemaakt met opdeling soft en hard porno, zodat een efficiënte bestraffing achterwege blijft. Minister Geens van justitie of de opvolger zou best deze wet terug aanschroeven zoals in Engeland.

Zowel minister van Onderwijs Crevits, als minister van Welzijn Vandeurzen, als minister van Jeugd en Media Sven Gatz hebben de teugels laten vieren en de seksuele revolutie in scholen, media en de welzijnssector laten gedijen met alle gevolgen van dien. De klachten van bezorgde ouders kan u hier lezen (Lees verder >>).

Spelen we niet met vuur en klagen we nadat een brand is uitgebroken? Ik hoop dat door de aanranding en dood van Julie van Espen niet alleen de bestraffing van seksueel geweld meer au serieus genomen wordt, maar dat men ook de oorzaak van seksueel geweld onder de loep neemt en dat de diverse sectoren in de politiek een ander beleid gaan voeren, ook op het vlak van de vrije expliciete seksualisering mevrouw Goedele Liekens.

Ook de vrijgeleide naar porno mag een halt worden toegeroepen, mevrouw Goedele Liekens, tijdens de seksuele opvoeding. Dan zal men op latere leeftijd kunnen starten met seksuele opvoeding en dit minder expliciet zodat onze kinderen nog eens hun onschuldige kindertijd kunnen beleven.

 

Translate >