5 januari 2019, Agnes Jonckheere

Alexander de Croo zijn nieuw boek ‘De eeuw van de vrouw’ kwam uit op 6 september 2018. Er verscheen een interview met hem in de Standaard over zijn boek . ‘Waarom zouden we het potentieel van vrouwen blijven onderbenutten? De gendergelijkheid is de sleutel om de economische groei te verwezenlijken’ (Bron >>).

De minister vindt dat het potentieel van de vrouw onderbenut wordt en zegt dat de vrouw meer kansen moet krijgen op de arbeidsmarkt. Zij krijgt teveel de kindzorgende taak toegeschoven.Nu werkt 44 procent van de vrouwen en slechts 11 procent van de mannen deeltijds. Waarom zouden we het potentieel van vrouwen blijven onderbenutten? Als vrouwen evenveel zouden werken als mannen, kregen we een economische groei van 12 procent. Gelijkheid betekent dat evenveel vrouwen als mannen leiding zouden geven’

Het stoort hem dat een vader maar tien dagen verlof krijgt en een moeder zestien weken. Hij nivelleert de biologische verschillen tussen man en vrouw. Dat een man geen borstvoeding kan geven, niet moet bevallen van een kind en dus geen extra rust nodig heeft nadien, wordt handig verzwegen.

Het belang van de opvoeding door de ouders zelf, minder stress voor het gezin om zich beter te kunnen toewijden aan het gezin wordt genegeerd. Volgens Minister De Croo zijn goede kinderdagverblijven de oplossing.

Misschien moet de minister even polsen bij de ouders zelf. Het feit dat 44 procent van de vrouwen kiezen voor deeltijds werk duidt aan dat veel ouders liever zoveel mogelijk zelf hun kinderen opvoeden. De alternatieven zijn voor handen, maar hiervoor wordt door deze 44 % vrouwen niet gekozen. In Duitsland zijn de scholen gedaan om 13 uur en is halftijds werken voor vele vrouwen een verworven recht.

De minister misbruikt de gelijkheid man-vrouw om de vrouw op de arbeidsmarkt te duwen en economische groei te verkrijgen. Wat zijn de noden van het gezin? Meer welvaart of meer welzijn?

Kinderen hebben het recht op ongeschonden relaties met hun ouders, omdat de ouders als geen andere gericht zijn op de opvoeding van hun kind. Zowel vader als moeder zijn nodig voor een volwaardige opvoeding en omdat in de geborgenheid van het gezin persoonlijke relaties het best gedijen. Zo wijst de ontwikkelingspsychologie op het grote belang van het oervertrouwen dat de basis is voor elke ontwikkeling. De gehechtheidstheorie van Bowlby wijst op het belang van één steeds aanwezige figuur die een constante zorg aanbiedt (Hans Van Crombrugge, Denken over opvoeden, p 165-166).

Pedagogen geven aan dat te veel stress in de kindertijd niet goed is voor de ontwikkeling van het kind en dat kinderen onder één jaar beter niet een ganse werkweek in de kinderopvang verblijven. Dit voorkomt problemen op latere leeftijd en hiermee bespaart men preventief onkosten binnen de gezondheidszorg. In Zweden krijgt één van de ouders een jaar ouderschapsverlof!

Hoe komt het dat kinderen hoe langer hoe vroeger psychologische hulp nodig hebben? Hoe komt het dat het geweld bij jongeren toeneemt? Hoe komt het dat het aantal zelfmoorden bij jongeren stijgt?

Warren Farrell, de geestelijke vader van de mannenbeweging, die vindt dat de ideologie van feministen in het Westen te ver is doorgeschoten, geeft het belang van een goede vader-zoon communicatie aan. Kinderen die opgroeien zonder vader krijgen later vaak sociaal-emotionele problemen.

Hij citeert ‘Mensen die anderen pijn doen, hebben vaak zelf pijn. Vrijwel alle massale schietpartijen komen van jongemannen die geen of minimaal contact met hun vader hebben. Dit geldt voor 26 van de 28 massamoordenaars die in de laatste zeventig jaar in de VS acht of meer mensen hebben gedood. Zij voelen zich niet gewaardeerd, trekken zich terug en worden boos omdat ze afgewezen zijn’ ( Bron >>). Het belang van een warme positieve vader-zoon relatie is essentieel voor een evenwichtige opvoeding.

We willen minister De Croo vragen om ook de belangen van het kind onder de loep te nemen. Zowel de aanwezigheid van vader als moeder is cruciaal voor een evenwichtige emotionele groei van het kind. Daarvoor is tijd en inzet nodig en moeten de beide ouders van jonge gezinnen kunnen vrijgesteld worden van arbeid indien ze dat wensen. De vrijheid van het individu en het streven naar economische groei mag niet ten koste gaan van het welzijn van het ganse gezin.

Translate >