Onderzoek laat zien dat er natuurlijk jongensgedrag is, schrijft Angela Crott. „Het is beter op te voeden met de jongensnatuur mee, dan dwars ertegenin.”

‘Geslacht wordt niet sociaal bepaald, maar is een biologisch feit’

De campagne van SIRE over jongens heeft heel wat losgemaakt. Vooral feministen en genderdeskundigen hebben van zich laten horen. Daarbij valt op dat ze uitentreuren hun mantra herhalen dat de verschillen binnen de seksen groter zijn dan de verschillen tussen de seksen, en dit in allerlei variaties. Onderzoek in de neuropsychologie en in de biologie, waaruit blijkt dat er wel degelijk zoiets bestaat als natuurlijk jongensgedrag, bestempelen ze als ‘ook maar een mening’. Dit laatste is bijzonder kwalijk. Niet alleen voor het aanzien van de wetenschap, maar ook voor het aanzien van de jongen.

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

 

 

Angela Crott is auteur van Jongens zijn ’t. Van Pietje Bell tot probleemgeval (2013) en was als deskundige betrokken bij de SIRE-campagne over jongens.

De bevindingen van een grootschalig onderzoek eind 2015 kan u in volgend artikel lezen.
Lees verder >>

 

 

LEES OOK: LAAT JONGENS TOCH RAVOTTEN, ZEGT SIRE – MAAR MOET DAT ECHT?

In een nieuwe gelanceerde campagne wil de stichting SIRE opvoeders aan het denken zetten over hoe ze omgaan met jongensgedrag. Maar zijn jongens en meisjes wel zo verschillend?
Lees verder >>

FILMPJE: LAAT JIJ JOUW JONGEN GENOEG JONGEN ZIJN?

Bron >>

Translate >