Door A.E.M. van der Does de Willebois (2de druk)

 

“Deze cultuurfilosofische en tamelijk genuanceerd geschreven studie leest vlot. Zet zeker aan tot nadenken over de rol van het symbool van vaderschap in onze (post-)feministische, geseculariseerde samenleving.”

 

“De schrijver beperkt zich niet tot kritiek, hij stelt concrete en positieve oplossingen voor, in het bijzonder op het gebied van het gezin. Dit boek is een belangrijk boek. Het beschrijft krachtig en zonder inschikkelijkheid het falen van de moderne samenleving.”
Jacques de Bourbon-Busset, lid van de Académie francaise

 

Beschrijving

Het is vooral aan Alexander van der Does de Willebois (1928-1987) te danken dat er in Nederland degelijk werk is verschenen over het vaderprobleem. Van der Does de Willebois schreef Het vaderloze tijdperk in 1984. Dit in een tijd waarin de mannelijke autoriteit pas net was afgeschaft. De auteur voelde zich genoodzaakt een frontale analyse te schrijven over de vader en de afschaffing ervan. In heldere stijl toont hij aan dat een vaderloze maatschappij leidt tot een maatschappij zonder oriëntatiepunten. Een maatschappij waarvan de leden jaar na jaar moeilijker hun plek zullen kunnen vinden. Iets dat nu, bijna 30 jaar later, zeker werkelijkheid is geworden. Internationale lof: Jacques de Bourbon-Busset – lid van de Academie Française: “De schrijver beperkt zich niet tot kritiek, hij stelt concrete en positieve oplossingen voor, in het bijzonder op het gebied van het gezin.” en: “Dit boek is een belangrijk boek. Het beschrijft krachtig en zonder inschikkelijkheid het falen van de moderne samenleving.” Dit boek is eerder vertaald in het Italiaans en Frans. In de laatste taal werd het enige maanden geleden met veel succes herdrukt. Het kleine oeuvre van Van der Does de Willebois blijkt nog steeds de moeite waard om herlezen te worden. Daarom begint De Blauwe Tijger met de heruitgave van Het Vaderloze Tijdperk als deel I van de verzamelde werken.

Recensie:

Dit boek verscheen in 1985, maar bleef in Nederland grotendeels onopgemerkt. De schrijver (1928-1987) was psychiater in het Sint Antoniusziekenhuis in Utrecht en een van de oprichters van het conservatieve en omstreden Katholiek Nieuwsblad. Volgens de auteur leven we in een tijdperk waarin de vader afwezig is. Dit betekent niet alleen een gevaar voor mannen die nu zonder vader opgroeien, waardoor de kans bestaat dat ze tot alcoholmisbruik, criminaliteit en homoseksualiteit vervallen. Maar het betekent ook voor de samenleving als geheel dat de symboliek van de vader – sociale hiërarchie en strikte normen en waarden – afwezig is, waardoor de cultuur op drift is geraakt. Het vaderloze tijdperk is ook het tijdperk van nihilisme en atheïsme, losbandige seksualiteit en abortus, en verveling. Zet zeker aan tot nadenken over de rol van het symbool van vaderschap in onze (post-)feministische, geseculariseerde samenleving. Met bibliografie en extra essay “Conflict der generaties” uit 1965.

Dr. Taede A. Smedes

Meer info>>

Translate >