CNA/EWTN News, 29 november 2017

MADRID

Family Planning Federation kan niet langer beschouwd worden als een ‘openbare dienstverleningsorganisatie’.

 

Het Nationaal Gerechtshof heeft beslist dat de organisatie Familie Planning Federatie (FPF), een dochtermaatschappij van de organisatie Gepland Ouderschap Internationaal (International Planned Parenthood Federation), niet langer beschouwd kan worden als een ‘publieke dienstverlenende organisatie’ in Spanje.

 

Onder de Spaanse wetgeving ontvangt een organisatie met de kwalificatie ‘publieke dienstverlening’ talrijke belastingvoordelen en economische, administratieve en legale voordelen.

De FPF verloor haar erkenning in mei 2016, toen ontdekt werd dat de groep zeven jaar lang illegaal was gefinancierd. Het nationale gerechtshof heeft de erkenning tijdelijk hersteld nadat hervormingen waren beloofd.

Op 25 november echter herriep en verwierp het Nationale Hof de FPF-status van openbare dienst definitief, waarbij het zich uitsprak ten gunste van een hoger beroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Christian Lawyers Association (CLA), die opkwamen voor het uitsluiten van de internationale organisatie.

President Polonia Castellanos van de Christian Lawyers Association was blij met de beslissing en verklaarde dat “een organisatie die systematisch niet aan de wet heeft voldaan, die status niet kan krijgen”.

Ze vroeg ook dat de FPF niet langer de meer dan 400 000 toegekende euros zou krijgen “omdat het geld uit onze zak komt”.

Castellanos wees erop dat de abortusaanbieder ook wordt gefinancierd door zijn Amerikaanse tegenhanger, Planned Parenthood, die in de Verenigde Staten is onderzocht door het Congres voor illegale handel in organen en weefsels van geaborteerde baby’s.

 

De klacht van de Christian Lawyers Association (CLA).

 

De CLA diende aanvankelijk een klacht in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin werd beweerd dat de FPF geen inkomsten had aangegeven uit advertenties in een farmaceutisch tijdschrift – verboden volgens de Spaanse wetgeving – en zij werden ook niet bestraft voor dergelijke advertenties.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken trok de erkenning in voor de groep, met de rechtvaardiging dat “dergelijk onwettig gedrag onverenigbaar is met de bevordering van het openbaar belang, in dit geval, de bescherming van de gezondheid van het publiek.”

Het ministerie verklaarde ook dat “het gaat om het verraden van het vertrouwen dat de samenleving in die organisatie stelt, die beweert de belangen van de gemeenschap te dienen in ruil voor het ontvangen van belangrijke voordelen.”

Na het besluit heeft de Family Planning Federation een aanklacht ingediend tegen het ministerie van binnenlandse zaken en de Christian Lawyers Association. De nationale rechtbank stelde vast dat het ministerie van Binnenlandse Zaken behoorlijk had gehandeld en de aanklachten terecht had afgewezen. Daarbij werd het FPF verplicht de gerechtskosten te betalen voor de mislukte aanklacht.

Voor Luis Losada Pescador, directeur van de Spaanse CitizenGo-campagnes, is dit ‘echt goed nieuws vanuit het Spaanse perspectief, omdat er gerechtigheid geschiedt.’

 

“Een organisatie die inkomen verbergt en boetes ontwijkt, dient niet het algemeen belang. Vanuit internationaal oogpunt kan dit ertoe leiden dat de FBI eventueel een onderzoek zou starten naar de grootste abortus-multinational ter wereld die grote invloed heeft in Latijns-Amerika via haar dochterondernemingen,” zei hij.

Ten slotte verklaarde hij dat dit Spaanse voorval “erg belangrijk is omdat het de deur openzet voor het straffen van het Amerikaanse moederbedrijf (IPPF).”

 

 

In aanmerking komen voor Openbare dienstverlenende organisatie (PSO-status).

 

Volgens de Spaanse wetgeving kunnen instellingen officieel worden aangeduid als “openbare dienstverlenende organisaties” (PSO) als hun “wettelijke doeleinden bijdragen tot bevordering van het openbaar belang en van burgerlijke, civiele, educatieve, wetenschappelijke, culturele, sportieve of gezondheidsgerelateerde aard zijn, en de grondwettelijke waarden en mensenrechten bevorderen. ”

Bovendien bepaalt de wet dat “verenigingen die zijn aangewezen als openbare dienstverleners de volgende rechten hebben: zij kunnen hun PSO-status op alle soorten documenten achter hun naam vermelden; genieten van vrijstellingen en financiële voordelen die door de wet zijn erkend voor dergelijke organisaties onder de voorwaarden en bepalingen van de huidige regelgeving; genieten van economische voordelen die door de wet zijn vastgelegd; en gratis juridische hulp onder de voorwaarden van de specifieke wetgeving. ”

De wettelijke status van PSO wordt verleend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Spaanse regering.

Als een PSO ontving de Spaanse Federatie voor gezinsplanning ongeveer 377.000 € ($ 445.000) aan openbare financiering per jaar.

This article was originally published by CNA’s sister agency, ACI Prensa. It was translated and adapted by CNA

Translate >