( Deze brief kan u versturen naar kabinet.gatz@vlaanderen.bekabinet.crevits@vlaanderen.be,

Kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be Hartelijk dank!)

Geachte ministers van Onderwijs, Welzijn en Jeugd,

 

Graag reageer ik op uw standaardantwoordmail. Ik zou willen wijzen op het feit dat de informatie over seksualiteit in de Jongerengids niet neutraal is, zoals u beweert en wel een visie oplegt. Vanuit een medisch ‘evidence based’ oogpunt en vanuit een volksgezondheidsperspectief wordt seksuele activiteit beschouwd als een risicofactor voor de seksuele en reproductieve gezondheid van adolescenten. Door verschillende mogelijkheden, technieken onverschillig naast mekaar te plaatsen – waarbij seksuele onthouding impliciet als achterhaald wordt gesuggereerd – zet de Jongerengids via de website allesoverseks.be wel degelijk aan tot risicogedrag, bovendien op zeer jonge leeftijd.

Terecht verwijst u naar het kinderrechtenverdrag, maar u vergeet daarbij de voortdurend aangehaalde essentiële rol van de ouders te vermelden. Het ouderlijk gezag wordt door deze Jongerengids ondermijnd, terwijl de ouders wettelijk wel degelijk tot 18 jaar verantwoordelijk zijn voor de handelingen van hun kinderen!

U verwijst naar 66 expert-organisaties, waarvan ik me afvraag of ze allemaal actief hebben deelgenomen aan de opstelling van dit product, of ze wel tot in de details wisten welke inhoud werd uitgewerkt, of ze wel wisten wat in allesoverseks.be getoond wordt, en vooral of ze voldoende medische expertise hebben om de gevolgen hiervan te kennen.

Overigens valt het me ook op dat nergens over vruchtbaarheid gesproken wordt. De eerste functie van de seksuele organen wordt niet besproken. Datgene waarvoor deze organen dienen, wordt uitgeschakeld door anticonceptie aan te prijzen. Daarna gaat u hulpdiensten organiseren om ongewenste kinderloosheid te behandelen. De enige informatie waar jongeren recht op hebben, is namelijk een grondige kennis van hun eigen vruchtbaarheid.

De Jongerengids wekt lust op bij de jongeren en de partner wordt gereduceerd tot een lustobject. Reeds op jonge leeftijd wordt een onjuiste boodschap gegeven aan onze kinderen dat zij mensen mogen consumeren voor hun eigen kortstondig genot. Door het aangaan van verschillende relaties na elkaar wordt de bindingsangst bij de jongere steeds meer manifest en zijn ze niet meer in staat een hechte duurzame relatie op te bouwen en dat leidt tot meer risico’s voor echtscheiding. Gebroken gezinnen hebben dan weer een grote impact op de mentale gezondheid van de kinderen. Daarbij komen we in een neerwaartse spiraal terecht en dat komt de maatschappij niet ten goede.

Een bijkomend gevaar van het vroeg wakker maken van de seksualiteit is dat seks reeds op jonge leeftijd een obsessie wordt. Het hoeft geen betoog dat men vandaag via de smartphone altijd en overal met één klik porno kan bereiken. Porno is zeer verslavend. In combinatie met de bereikbaarheid is het een gevaarlijke cocktail. We vragen aan de minister van Justitie Geens dat de pornowetgeving wordt aangescherpt zodat onze kinderen hiertegen beschermd worden.

De Jongerengids gaat tegen de wet in, waar gesteld wordt: “Oké, volgens de wet mag het vanaf 16 jaar. Maar toch beslis je dat zelf. Praat erover met je lief.” Gezien voorbije pogingen van Sensoa om de seksuele meerderjarigheid naar 14 jaar terug te dringen, wordt hier terug in deze richting gepusht. Is dit om later te kunnen aangeven ‘de realiteit is nu eenmaal anders’ en alsnog de wetgeving te wijzigen?

Tieners zijn voor deze belangrijke stap niet klaar aan hun 14 jaar. Hierdoor is er een verhoogde kans dat zij op dit vlak foutieve beslissingen nemen waarvan zij de gevolgen mogelijkerwijze hun hele leven lang zullen meedragen. Innerlijke strijd en frustratie zullen ervoor zorgen dat deze personen zichzelf niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen om optimaal bij te dragen tot een positieve maatschappij.

Vraagt u zich ook af waarom jongeren vaak zelfmoord plegen of overwegen dit te doen? Het verband met gebroken relaties vergeten we te vlug (een twaalfjarige die over haar ‘ex’ spreekt!), en intussen zetten we ze aan om te ‘experimenteren’. Waarom is er plots nood aan een ‘Meldcentrum van Seksueel Geweld’ als Sensoa goed preventief werk beweert te verlenen?

Statistieken tonen aan dat jongeren die seksuele relaties uitstellen tot volwassen leeftijd minder last hebben van depressies en identiteitscrisissen. Ook hebben ze hogere slaagkansen tijdens hun opleiding. De hulpverlening zal minder moeten tussenkomen en er is een solide basis gelegd voor de gezinnen van morgen.

We willen niet dat onze kinderen die we jaren met liefde hebben opgevoed door verkeerde beslissingen mislopen en van ons vervreemden. Hopelijk ziet u onze bezorgdheid. We vragen u om na te denken over de gevolgen op lange termijn van deze aanpak en de nodige bijsturing te ondernemen. Dit zouden we zeer op prijs stellen.

Hoogachtend

….

Namens Comité Bezorgde Ouders

Translate >