Overzicht 2021.

In de Nieuwsbrief van januari wijzen we er onder andere op dat cellen van geaborteerde foetussen gebruikt worden, ofwel voor de productie van sommige mRNA COVID-vaccins ofwel bij de dieren waarop het vaccin getest wordt. Dit ondanks het feit dat er alternatieven...

Scream for recognition.

december 2021 Als ouders van een kind dat zich aandient in de genderkliniek zijn wij van start gegaan met het project ‘Scream for Recognition’. Aan ons project is een weg voorafgegaan van ongeloof en verontwaardiging, hoe jonge mensen met genderdysforie eenzijdig...