Thema: Twee webinars te herbekijken. Week van de lentekriebels in het teken van ouder-schoolcommunicatie. Vijf tips die je als ouder kan doen. Voorbeeldbrief.

 

Dag vrienden,

 

Met het ontluiken van de lentebloemen willen we je op de hoogte brengen van de Vlaamse editie ‘lentekriebels’ van Sensoa.

 

 

 

 

Vooreerst willen we de linken van twee webinars doorgeven die in januari en februari doorgingen. Zo kan je die herbekijken.

Webinar: Waarom zijn de programma’s van Sensoa schadelijk voor de fysieke en psychische gezondheid van onze kinderen en jongeren?
Luister verder>>

 

Webinar: Seksuele opvoeding in en rond het gezin.
Luister verder>>

 

Jaarlijks lanceert Sensoa ‘de week van de lentekriebels’.


Vorige jaren ging de week van de lentekriebels over Sexting en Flirten. Dit jaar lezen we op hun website:
Van 11 tot 15 maart 2024 staat de Week van de Lentekriebels in het teken van ouder-schoolcommunicatie. Hoe communiceert jouw school over de relationele en seksuele vorming op school? Hoe ga je om met kritische vragen en bezorgdheden van ouders? Hoe kunnen ouders en school samenwerken? (Bron>>)

Dat klinkt hoopgevend, het is een gelegenheid om het hierover te hebben met de school, zeker als je weet dat de school de Sensoa-lespakketten gebruikt. Maar wat houdt deze communicatie in volgens Sensoa? We delen bepaalde titels en citaten die we onder ‘De week van de lentekriebels’ vinden en geven ons commentaar erbij.

 

*Betrek de ouders met onze tips => Ouders en seksuele opvoeding.

Sensoa schrijft: ‘Behalen van de onderwijsdoelen. Bijvoorbeeld “Het kan zijn dat je niet wil dat je zoon/dochter seksuele opvoeding krijgt, maar er staat in de minimumdoelen/het leerplan dat …” (Bron>>)

We willen de ouders duidelijk maken dat voor het kleuter- en het basis onderwijs de onderwijsdoelen die opgelegd worden door de overheid minimaal zijn. In de lespakketten van Sensoa komen er meer thema’s aan bod dan dat de overheid verplicht oplegt. Dus als de leerkracht verwijst naar het verplicht behalen van de onderwijsdoelen, dan moeten dit ook kloppen. Hier vindt u de minimumdoelen voor het onderwijs i.v.m. de seksuele opvoeding.

De minimumdoelen voor de kleuterschool zijn:
-de kleuters kunnen een menselijke figuur tekenen met de belangrijkste lichaamsdelen (het hoofd, de romp, de benen, de armen, de oren, de ogen, de neus en de mond) op de juiste plaats.
– de kleuters kunnen verschillende gezinsvormen herkennen
– ze kunnen intuïtief rekening houden met de lichaamsopbouw en met lichaamsgrenzen

De genderideologie, het doorbreken van stereotypen, het benoemen en tekenen geslachtsorganen, het bespreken van ‘bloot’… hoort niet bij de minimumdoelen van de overheid. U kan hen daarop wijzen.

De minimumdoelen voor de basisschool zijn:
– De leerlingen kunnen er in hun omgang met leeftijdgenoten op discrete wijze rekening mee houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.
– De leerlingen kunnen lichamelijke veranderingen bij zichzelf en leeftijdsgenoten waarnemen, herkennen als normale aspecten in hun ontwikkeling;
– dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden
.

De thema’s die besproken worden in de lessen van dokter Bea en ‘k Zag twee beren: hoe tongzoenen, anticonceptie, soloseks, soorten seks, standjes, het orgasme, de eerste keer, … moeten niet aan bod komen. Die thema’s gaan duidelijk veel verder dan de opgelegde minimumdoelen van de overheid. De school kan dit niet verplicht opleggen aan leerlingen van de basisschool.
In plaats hiervan kan men als voorbereiding op de puberteit, de lichamelijke veranderingen bespreken bij de jongens en meisjes en het vruchtbaarheidsbewustzijn bijbrengen als iets moois en kostbaar en leren hoe hiermee om te gaan.

Het is pas in het middelbaar dat de minimumdoelen meer uitgesproken zijn.
– Seksuele oriëntatie, identiteit en gender
– Seksueel en relationeel gedrag, met aandacht voor toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de leeftijd, passend in de context, zelfrespect
– Relationele en seksuele ontwikkeling en BELEVING
– Organisaties voor informatie en hulpverlening
– Vruchtbaarheid, anticonceptie, preventie van SOA’s
Deze onderwijsdoelen worden nu bijgewerkt en zullen in september 2024 de nieuwe richtlijn zijn.

Belangrijk hier is de manier waarop deze doelen besproken en bereikt worden in de klas. Als men jongeren leert dat sexting en porno kijken ok is, dat je mag experimenteren als je het maar veilig doet, dat men puberteitsremmer kan nemen bij genderdysforie, enz … dan houdt men geen rekening met andere opinies en is men ideologisch bezig. Dan mag je vragen dat de seksuele vorming op een neutrale manier wordt gebracht, waar ieder zich in kan vinden. Want zulk onderwijs heeft wel degelijk impact op jouw kinderen.

-Sensoa verwijst naar de onderwijsinspectie die achter de school staat en naar de “Jongeren die recht hebben op informatie op hun maat.” Dat geldt niet als stok achter de deur. Als jouw kind de minimumdoelen behaalt, moet dit voldoende zijn. Elke ideologische inkleuring kan je aankaarten.

 

*Geef correcte info over relationele en seksuele vorming=>Waarom seksuele vorming?

We bespreken de (cursieve) tekst van Sensoa waarnaar ‘de week van de lentekriebels’ doorverwijst. (Bron>>)

Kinderen worden niet ‘geseksualiseerd’ Kinderen hebben geen seksuele verlangens. Ze zullen dus ook geen seksueel gedrag stellen om die reden. Ze hebben wél vragen over hun lichaam, relaties, sociale omgang en seksualiteit.
Met vroege en expliciete seksualisering van de kinderen hebben we het over het brengen van de lessen seksuele vorming met de volgende thema’s ‘hoe moet ik tongzoenen, eerste keer, kan dit pijn doen, orgasme, standjes, soloseks, diversiteit van seksbeleving… Kinderen hebben inderdaad geen seksuele verlangens. Waarom worden deze zaken dan bijgebracht? We zien dat kinderen soms wel volwassen seksueel gedrag nadoen. Ze worden veel te vroeg, ja ‘geseksualiseerd’ door media, door onderwijs van kennis die niet aangepast is aan hun leeftijd.

-Kinderen begrijpen ook enkel wat ze emotioneel en verstandelijk aankunnen.
Dat klopt, maar beelden, tekeningen en filmpjes blijven wel in het geheugen hangen en kunnen de onschuld van het kind tenietdoen.

-In de lagere school gaat het doorgaans niet expliciet over seks, maar wordt er wel gewerkt aan basiscompetenties zoals: toestemming vragen en geven, praten over gevoelens, ruzies bijleggen, basiskennis over het lichaam en voortplanting.
Dat zou inderdaad de focus moeten zijn. Leg daar de lessen van dokter Bea en ‘k Zag twee beren naast, dat is van een geheel andere orde en wel degelijk expliciet! Zie hierboven.

Scholen kunnen leerlingen verschillende visies over relaties en seksualiteit aanreiken, zonder daarbij de visie van de leerling of de ouders af te breken.
Dit verruimt de blik van leerlingen, waardoor leerlingen voor zichzelf bewuste, geïnformeerde keuzes kunnen maken.

Het is niet aan de school om de blik van de leerlingen te verruimen. Het is de taak van de school alle levensbeschouwelijke opvattingen te respecteren en neutraal onderwijs te brengen.

-De school is echter niet verplicht om aanpassingen te doen aan het curriculum of de lesmethode op basis van de feedback van één of enkele ouders.
De ouder kan het kind wel thuislaten, zeker als de neutraliteit zoek is en de minimumdoelen overschreden worden.

-Schoolse relationele en seksuele vorming heeft een positieve impact op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek
Over welke schoolse relationele en seksuele vorming gaat het? Seksuele vorming waarbij recht op seks, genot en experimenteren de hoofdtoon voert, bevordert niet de gezondheid en het welbevinden.

-Kwaliteitsvolle relationele en seksuele vorming leidt tot minder ongeplande zwangerschappen en minder seksueel overdraagbare aandoeningen en een latere eerste keer geslachtsgemeenschap.
Wij beamen dit. Maar wat is een kwaliteitsvolle relationele en seksuele vorming?
Ook hier, als het accent ligt op de seksuele rechten van de jongeren, het recht op genot en experimenteren met seks, zonder voldoende aandacht te besteden aan het vruchtbaarheidsbesef en het belang van een goede relatie voordat men aan seks begint, dan zullen deze doelen niet bereikt worden.
-Waardering als basispreventie. Wanneer men pubers laat ontdekken wat er in hun lichaam omgaat, dat hun eigen vruchtbaarheid ontluikt en kostbaar is, dan is de kans groot dat ze hiermee behoedzaam omgaan.
-Sensoa spreekt van ‘veilig vrijen’ maar kan dat niet 100 % garanderen. Er worden menselijke fouten gemaakt en voorbehoedsmiddelen zijn niet 100 % effectief. Ook deze informatie hoort bij een kwaliteitsvolle seksuele vorming. Dit wordt onvoldoende beklemtoond.
-Het is bewezen dat als men op te jonge leeftijd uitgebreide seksuele vorming geeft en daarbij condooms aanbiedt, dat de kans groot is dat jongeren vroeger aan seks zullen beginnen of meer seksueel actief zullen worden (Bron>>).

 

Praktijkverhaal: interview met ouders en leerkrachten.


We plaatsen hier enkele bedenkingen bij dit verhaal van Sensoa (cursief) waarnaar ‘de week van de lentekriebels’ doorverwijst (Bron>>).

Kinderen uit de kleuter en basisschool willen niet met hun ouders over seksualiteit praten.
Is dat zo? Kinderen zijn heel spontaan en stellen vragen. Het zijn dikwijls de ouders die hun schroom moeten overwinnen. Eenmaal dat ouders dit beseffen en de vragen beantwoorden op het niveau van het kind, is de communicatie open. Die kan in stand gehouden worden, ook tijdens het opgroeien van hun kinderen.

We brengen de leerlingen geen opvattingen bij, we geven informatie en benadrukken het belang van waarden (Respect en verdraagzaamheid). Leraar Filip
De genderideologie is wel degelijk een opvatting die in de kleuter- en basisschool wordt meegegeven, met nadruk op gender ten koste van het geslacht, zonder wetenschappelijke basis. En dit wordt dan onder de noemer “respect” genormaliseerd. Hetzelfde met de LGBTQ-opvatting. Respect moet er zijn voor iedereen, maar dit mag geen reden worden om ideologieën op te dringen.
Ook een les over masturbatie in de lagere school is geen informatie meegeven maar indoctrinatie. Het kan het gedrag van het kind beïnvloeden.

Maar ik ga niet zeggen aan de leerlingen dat ze bijvoorbeeld homoseksualiteit normaal moeten vinden.
Dat is een juiste toevoeging, maar wordt dit zo gebracht in de klas? Anale en vaginale seks staan mooi in een rijtje naast elkaar in het lessenpakket van Sensoa. Het zou eerlijker zijn als men de aantallen homo’s en transgenders zou aanduiden. Zo weet een kind tenminste waar de meerderheid voor staat, om verwarring te voorkomen.

Kinderen meenemen in een ideologie, wetende dat dit gezonde gevoelige kinderen in verwarring kan brengen, is destructief. Zoals de raad ‘Sexting kan dienen om uit te zoeken of je homo of hetero bent.’

In groepjes worden stellingen besproken die met relaties en seksualiteit te maken hebben.
Met basisschoolkinderen spreek je over het wonder van het leven, hoe dit ontstaat en dat de geslachtsdelen daar hun dienst doen. Over erotiek moet er nog niet gesproken worden op deze leeftijd. Basisschoolkinderen zijn te jong om stellingen over seksualiteit te bespreken.

 

Als slot willen we vijf tips meegeven aan ouders.

 

1. Spreek u zorgen uit naar de juf of meester.
Geen expliciete en praktijkgerichte seksuele voorlichting van Sensoa a.u.b..
2. Sta op uw recht. U bent verantwoordelijke voor de seksuele opvoeding van uw kind.
Verwijs eventueel naar de statuten van de school.
3. Zoek steun bij andere ouders. Samen sta je sterker.
Stel eventueel een brief op, ondertekend door de ouders.
4. Leer uw kinderen de klas uit te lopen als ze zich ongemakkelijk voelen met wat er gebracht wordt.
5. Houd uw kinderen thuis als er niet naar ouders geluisterd wordt. Dit is een krachtig signaal.

 

Hier vind je een voorbeeldbrief die je kan gebruiken en aanpassen volgens eigen situatie.

 

Geachte [naam directeur/medezeggenschapsraad/naam docent],

Het is ons ter ore gekomen dat op [naam van de school] kinderen seksuele voorlichting en vorming krijgen met filmpjes van dokter Bea. Wij zijn geschrokken van de inhoud van het lesmateriaal dat daar te vinden is.

Op welk moment en op welke manier wij als ouders seksuele voorlichting aan onze kinderen geven is onze verantwoordelijkheid. Dat doen wij op basis van de behoeften, persoonlijkheid en ontwikkeling van onze kinderen en op grond van onze eigen levensovertuiging.

Wij achten het derhalve onverenigbaar met onze levensovertuiging om onze kinderen aan die expliciete inhoud bloot te stellen en geven ze geen toestemming om die lessen mee te volgen. Wij willen als ouders niet dat volwassenen onze jonge kinderen ongevraagd leren over zelfbevrediging of dat zij blootgesteld worden aan onzedelijke beelden of aan inhoud die voor volwassenen geschikt is. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om van deze lesmethode/-inhoud niet te gebruiken.

Met bezorgde groeten

Teken onze Open Brief en verspreid die a.u.b.: Moeten scholen expliciete seksuele vorming geven vanaf de kleuterklas?

 

Ook in Vlaanderen worden lessen seksuele vorming opgedrongen aan de kinderen. Vooral in het basisonderwijs moeten we de onschuld van onze kinderen beschermen. De filmpjes van Dokter Bea worden regelmatig gebruikt in sommige scholen. Maak een duidelijk statement dat je niet wilt dat uw kinderen die zien. Dat is heel concreet en duidelijk. Die inhoud is te expliciet en praktijkgericht voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar. En de minimumdoelen vragen dit niet van de school.
Ook in Vlaanderen worden lessen seksuele vorming gegeven over ‘de eerste keer’, ‘ben je er klaar voor’… Tevens wordt porno en sexting genormaliseerd, dit vanaf 12 jaar. Dit vraagt de overheid niet in zijn minimumdoelen.

Teken de Open Brief>> Voor de onschuld van onze kinderen, tegen seksuele indoctrinatie.

Je kunt flyers van de Open Brief bestellen om uit te delen. Hier vind je informatie>>

 

’Zorg en seksualiteit’ een goed alternatief.

 

Dit alternatief willen we de ouders en scholen aanbevelen. Ze bieden ondersteuning voor ouders, leerkrachten en/of professionals. Ze ontwikkelen modules voor het basis-, middelbaar-, voortgezet- en hoger onderwijs. Ze zijn sensitief op verschillen in gezin, cultuur en geloof.
Website Zorg voor seksualiteit >>

We hopen dat deze informatie jullie als ouders wat handvatten meegeeft om een juiste houding te bepalen t.o.v. de seksuele vorming op school. Maak van de gelegenheid gebruik om het gesprek aan te gaan met de juf of de school nu de Week van de Lentekriebels in het teken staat van ouder-schoolcommunicatie. Maar besef bovenal dat het in de eerste plaats de taak is van de ouders om hun kinderen hierin te begeleiden.

Samen sterk!

www.bescherm-onze-kinderen.be
www.bezorgdeouders.be

Translate >