Comité bezorgde ouders en grootouders

Wie zijn we?

Comité Bezorgde Ouders zijn ouders en grootouders die niet akkoord gaan met de libertijnse ideologie van de expliciete vroeg-seksualisering. >

Wat willen we?

Wij willen kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar de bescherming van hun psychisch en fysiek welzijn garanderen.

Een terugblik op het afgelopen jaar 2023.

5 januari 2024, Comité bezorgde ouders Het was een intensief jaar, maar we hebben veel nieuwe medestanders gevonden, zowel bij professionals als bij de basis. Dit is hoopgevend. Het eerste half jaar was rustig en hebben we verder onze achterban geïnformeerd met...

Genderdysforie en puberteitsremmers.

Webinar door dr. Marleen Finoulst en em. prof. dr. Patrik Vankrunkelsven. November 2023 In de voorbije jaren nam het aantal kinderen met genderdysforie sterk toe. Nogal wat kinderen met genderdysforie krijgen puberteitsremmers voorgeschreven. Steeds meer landen worden...

  OpenBrief Voorkant pdf

OpenBrief Achterkant pdf

Actie: Moeten scholen expliciete seksuele vorming en de genderideologie geven vanaf de kleuterklas?

 

Flyer voor

Flyer achter

Flyers te bestellen bij

info@bezorgdeouders.be

STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

Porno, een gevaar voor de maatschappij!

Geen genderneutraal beleid in de schoolboeken!

Translate >