Dag vrienden,

 

Het nieuwe jaar 2019 is intussen gestart! Wij wensen als Comité Bezorgde Ouders dat in 2019 hoe langer hoe meer mensen ageren tegen de libertijnse seksuele ideologieën en de expliciete vroeg-seksualisering. We hopen dat mensen dichter bij de natuur komen te staan, het natuurlijk ritme van hun seksualiteit beleven en hun natuurlijke identiteit volgen zodat de maakbare wereld naar eigen wensen geen voorrang krijgt. 

 

Eerst krijgt u een artikel over de plannen van minister van Welzijn en Onderwijs om ook jongens systematisch te vaccineren op school tegen HPV en onze opinie daarop. U vindt een kritisch commentaar over het feit dat Minister De Croo de gelijkheid man-vrouw gebruikt als alibi om ook de vrouw fulltime op de werkvloer te krijgen. In Nederland vond een boeiend rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats over het thema ‘gender’. U vindt er een verslag van. In ons land zijn de pictogramman voor transgenders in de toiletten van het nieuw Afrikaanse museum te vinden. De gender-razzia blijkt werkelijkheid te worden. U vindt een petitie waar christenen opkomen voor de vrijheid van mening , namelijk om hun Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit te mogen delen in de Nashville-verklaring. Als slot geven we de evolutie weer binnen de nationale abortuscommissie, een verslag van de Mars voor het leven in het centrum van Den Haag en de aankondiging van de Mars voor het leven te Brussel. Veel leesgenot.

 

VACCINATIE TEGEN HPV

 

 

 

 

 

Vlaanderen gaat vanaf september 2019 ook jongens inenten tegen het humaan papillomavirus (HPV). Bij meisjes gaat het dan vooral om baarmoederhalskanker, bij jongens om keel-, anus- en peniskanker. We vragen aan Minister Vandeurzen van Welzijn en Minister Crevits van Onderwijs om de strategie van Wallonië toe te passen en de leerling/ouders, na de nodige informatie te hebben doorgegeven, zelf te laten kiezen of ze deze vaccinatie wensen.

HPV-VACCINATIE, NU OOK VOOR JONGENS. VACCINEREN, EEN PERSOONLIJKE KEUZE!
14 december 2018,
Comité Bezorgde Ouders,
Lees verder >>

 

GELIJKHEID MAN VROUW

 

Waarom zouden we het potentieel van vrouwen blijven onderbenutten?’ Volgens minister Alexander De Croo is de gendergelijkheid de sleutel om de economische groei te verwezenlijken. De gendergelijkheid mag niet misbruikt worden om de vrouw fulltime op de werkvloer te krijgen. We willen de minister vragen om ook de belangen van het kind onder de loep te nemen. Is er behoefte aan meer welvaart of meer welzijn? De vrijheid van het individu en het streven naar economische groei mag niet ten koste gaan van het welzijn van het ganse gezin.

MINISTER ALEXANDER DE CROO: ‘DE GENDERGELIJKHEID IS DE SLEUTEL OM DE ECONOMISCHE GROEI TE VERWEZENLIJKEN’, 5 januari 2019, Agnes Jonckheere,
Lees verder >>

 

GENDER

 

SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) organiseerde een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Slechts een 0,5 procent heeft werkelijk te maken met gender fluency. De genderideologie wordt vooral een ideologisch concept dat via gesubsidieerde voorlichting als norm ingang moet vinden. Deze moraal wordt opgelegd via een ideologische rechtspolitiek. Dat gaat vooreerst in tegen de vrijheid van opinie. Het niet instemmen met een ideologie mag niet gelijkgesteld worden met het discrimineren van deze betrokken personen

GENDERIDEOLOGEN, DRING ONS UW WAARDEN NIET OP >>

 

 

PICTOGRAMMEN VOOR TRANSGENDERS BIJ DE TOILETTEN VAN HET NIEUWE AFRIKAANSE MUSEUM TE BRUSSEL.

In het nieuwe Afrikaanse museum vindt u de pictogrammen die voor transgenders bestemd zijn. Via de World Health Organisation (WHO), een onderdeel van de VN, wordt deze genderideologie doorgegeven aan het International Planned Parenthood Foudation (IPPF). Eén organisatie van elk land is lid van IPPF. Deze organisatie, voor België is dat Sensoa, verzorgt dan de seksuele voorlichting in scholen, (jeugd)organisaties, geeft brochures uit en verspreidt zo die genderideologie. Deze wordt ook van jongs af aan doorgegeven in onze scholen. De globalistische agenda wordt top-down doorgedrukt. Gelukkig zijn er landen die hier niet aan meedoen zoals Roemenië, Bulgarije, Polen, Hongarije, Brazilië, VS. Zij worden als discriminerend aanzien, wat helemaal niet het geval is. Zij aanvaarden de vrijheid van meningsuiting maar leggen deze ideologie niet bindend op (Bron >> ).

 De Nashville-verklaring geeft op een actueel en veelbesproken thema de klassiek-christelijke noties weer over relaties en seksualiteit. Deze noties worden over grenzen van kerken en landen gedeeld.  Kees van Staaij heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. Er wordt nu een onderzoek gedaan door het Openbaar Ministerie of dit pamflet niet discriminerend is. Als u de vrijheid van mening en geweten belangrijk vindt, teken dan deze petitie. Bij voorbaat dank.

 PETITIE AAN HET OPENBAAR MINISTERIE:

VOORKOM EEN NIEUWE CHRISTENVERVOLGING – TEKEN NU >>

RESPECT VOOR HET LEVEN

 

Wat loopt er mis bij de Nationale Evaluatiecommissie rond abortus? Begin februari 2019 zou de commissie een nieuw rapport voorstellen aan de Kamer. De vraag is of dat haalbaar is. Al meer dan vijf jaar zijn er geen accurate cijfers meer over abortus in ons land. Heeft men doelbewust deze Evaluatiecommissie laten uitdoven? Hierdoor kan men de gevolgen van de liberale seksuele opvoeding niet exact evalueren. Bijvoorbeeld, Sensoa zegt dat het aantal tienerzwangerschappen niet stijgt. Maar als men niet weet hoeveel vroegtijdige tienerabortussen zijn uitgevoerd, dan kan men het aantal reële tienerzwangerschappen ook niet in kaart brengen.

EXPERTS WETEN NIET DAT ZE IN DE ABORTUSCOMMISSIE ZITTEN >>

 

 

Als slot willen we een verslag van de Mars voor het leven Nederland doorgeven. De Mars voor het leven Brussel gaat door op zondag 31 maart 2019. Hou deze dag alvast vrij! Wanneer men meer respect heeft voor het ongeboren leven zal men ook meer kritisch staan tegenover de libertaire seksuele opvoeding. Dus een boodschap die we moeten ondersteunen, niet om mensen te veroordelen maar om de publieke opinie te sturen.

 „KAN DEZE MARS VOOR HET LEVEN OOK EEN MARS VAN GENADE ZIJN?” >>

 

 Hartelijk dank voor uw interesse. Deel deze nieuwsbrief gerust met uw vrienden zodat ze ook de tegenstem horen die tegen de mainstream ingaat. En durf in 2019 ook uw opinie te delen met anderen. Zo houdt u de vrije meningsuiting in stand.

 

 

Samen sterk!

Translate >