Juni 2018, www.soignantsosverzorger.be

De partijen sp.a, PS, Ecolo-Groen, OpenVLD, MR, Défi en PTB hebben wetsvoorstellen ingediend om de abortuswetgeving aan te passen. Hoewel de versoepeling van de abortuswetgeving niet in het regeerakkoord staat, zullen de wetsvoorstellen waarschijnlijk toch in de eerste week van juli in stemming worden gebracht in de commissie Justitie, met reëel gevaar van een alternatieve meerderheid. De gemeenschappelijke noemer van deze voorstellen bestaat erin om abortus uit het Strafwetboek te halen, en de meeste met gevolg dat abortus zal worden beschouwd als een medische handeling en een recht.

De tekst van de petitie legt de gevolgen uit van een dergelijke verandering in de wetgeving voor de zorgverleners en de zorginstellingen die direct of indirect te maken hebben met het uitvoeren van een abortus.

Met de petitie willen we voorkomen dat deze wetsvoorstellen gestemd worden. We zullen de petitie naar onze volksvertegenwoordigers verzenden die zetelen in de Kamer.

Zou u ook de petitie willen tekenen en doorsturen naar uw kennissen?

Meer info >>