Beste vrienden,

 

Pasen is een tijd van overwinning over het kwade, hoop voor de toekomst, nieuw leven. Ook met het Comité Bezorgde ouders gaan we in die geest verder. We geloven dat het licht sterker is dan de duisternis, dat is onze hoop, onze motivatie om tot actie over te gaan. Eerst willen we de slogan ‘meer voorlichting, minder risico’s en meer gezondheid’ ontmaskeren. Veder vindt u binnenlands nieuws over de #MeToo-campagne en vanuit Florida over de aangenomen resolutie die pornogebruik wil ontraden.

Voorts vindt u een oproep aan Minister Vandeurzen van Welzijn, een artikel van een rechtsfilosofe ‘Het recht op een kind bestaat niet’ en een verslag van een belangrijke VN-vergadering. Als slot bevelen we het boek ‘Het vaderloze tijdperk’ aan, onze agenda en onze lijst van professionals die onze grote petitie openlijk steunen.

Veel leesijver!

 

DOCUMENTEN

 

De EU-studie toont aan dat de sinds decennia beweerde vergelijking: meer voorlichting en meer preventie = minder risico’s en meer gezondheid, geen steek houdt. Er is een sterke toename van soa’s in die landen waar men op jonge leeftijd met intensieve voorlichting begint. 88 % van de onderzochte soa’s concentreren zich op de vier noordelijke landen Zweden, Noorwegen, UK en Denemarken, landen waar ‘safe sex’ de officiële staatspolitiek geworden is.

 

De oproep van Sensoa “Geef kinderen al seksuele en relationele voorlichting vanaf het eerste leerjaar” is onjuist, wetende dat hun doelstellingen verder reiken dan hier opgesomd (bron >>).

EU: HOE MEER EN HOE JONGER VOORLICHTING, HOE MEER GESLACHTSZIEKTEN. Lees verder >>

 

ACTUALITEIT

 

De #MeToo-actie wordt wijd verspreid en moet opkomen tegen seksueel geweld. Maar vanwaar komt al dat seksueel geweld, dat grensoverschrijdend gedrag? Misschien kunnen we het even hebben over de porno die door 80 % van de mannen en 30 % van de vrouwen bekeken wordt via internet. Misschien kunnen we het eens hebben over het platwalsen van normen als trouw en zelfbeheersing. Misschien kunnen we het even  hebben over de vroeg- en libertijnse seksualisering van onze kinderen en tieners … En dan is men verbaasd dat er zich zoveel slachtoffers aanbieden in de nieuwe Zorgcentra na seksueel geweld!

#METOO CAMPAGNE, DE NIEUWE MORAALRIDDERS? Lees verder >>

 

 

Wetgevers in het Huis van Afgevaardigden van Florida hebben bekendgemaakt dat pornografie een risico voor de volksgezondheid is. Onderzoek heeft een verband gevonden tussen pornografisch gebruik en moeite met het vormen en onderhouden van intieme relaties, ongezonde hersenontwikkeling en cognitieve functie, en afwijkend, problematisch of gevaarlijk seksueel gedrag.

FLORIDA VERKLAART PORNOGRAFIE EEN RISICO VOOR DE VOLKSGEZONDHEID. Lees verder >>

 

 

Minister Inge Vervotte heeft zich gedistantieerd van deze “controversiële” campagne ‘Praat over seks’ en wilde die niet steunen met geld van de Vlaamse Overheid. Volgens haar heeft de controversiële aanpak van Sensoa een averechts effect.

Onze oproep aan de huidige minister van Welzijn Vandeurzen is om de ‘controversiële campagnes’ van Sensoa kritisch op te volgen, om jaarlijks de resultaten van de gevoerde campagnes ernstig te onderzoeken en om andere organisaties die ook expertise hebben in verband met relationele en seksuele voorlichting ook te subsidiëren.

MINISTER INGE VERVOTTE VAN WELZIJN HEEFT DE CAMPAGNE VAN SENSOA ‘PRAAT OVER SEKS’ NIET GESTEUND IN 2005! EEN OPROEP EEN MINISTER VANDEURZEN. Lees verder >>

 

EXPERTEN

 

De diepgewortelde wens om een kind te krijgen is goed te begrijpen, zowel bij onvruchtbare koppels als homoseksuele stellen. Maar kan je daarmee billijken dat kinderen de rest van hun leven moeten denken, wie is toch mijn vader en moeder? Kan je daarmee billijken dat vrouwen worden uitgebuit? Het recht op een kind bestaat niet!

BRITTA VAN BEERS: ”HET RECHT OP EEN KIND BESTAAT NIET” Lees verder >>

 

DOCUMENTEN

 

De VN-onderhandelingen eindigde op vrijdagmiddag in de Commissie over de status van de vrouw. Onder grote druk, tegen grote verwachtingen in, wonnen we. In het definitieve document vindt men niet meer de termen: veilige abortus, familiediversiteit, seksuele oriëntatie en genderidentiteit, vrouwen in al haar diversiteit. Bij de term ‘reproductieve gezondheid’ is er een verwijzing waar men duidelijk stelt dat het niet over abortus gaat. Deze petitie heeft ook de leden gesteund om hun agenda door te drukken. U kunt de petitie ‘Schrap controversiële termen uit CSW62-rapport’ nog altijd tekenen (Petitie>>). De strijd is nog niet gedaan.

VERSLAG VN-VERGADERING: VS DRAAGT BIJ AAN EEN PATSTELLING OVER ABORTUS BIJ DE VN. Lees verder >>

 

RAAD AAN OUDERS

 

Deze cultuurfilosofische en tamelijk genuanceerd geschreven studie leest vlot. Zet zeker aan tot nadenken over de rol van vaderschap in onze (post-)feministische, geseculariseerde samenleving.

De schrijver beperkt zich niet tot kritiek, hij stelt concrete en positieve oplossingen voor, in het bijzonder op het gebied van het gezin. Dit boek is een belangrijk boek. Het beschrijft krachtig en zonder inschikkelijkheid het falen van de moderne samenleving.

BOEK: HET VADERLOZE TIJDPERK –Door A.E.M. van der Does de Willebois (2e druk) Lees verder >>

 

EXPERTEN

 

Hier vindt u de professionals die onze grote petitie ‘Stop wij willen onze kinderen zelf opvoeden’ ondersteunen. Lees verder >>

 

 

AGENDA

Op 22 april zullen we samen stappen om het menselijk leven en de waardigheid van elke persoon te verdedigen. Vandaag is het belangrijker dan ooit om hiervoor op te komen. Wanneer we worden geconfronteerd met wetten die het menselijk leven bedreigen, kunnen we niet onverschillig blijven.

We zullen een kleine herkenning van het Comité Bezorgde Ouders dragen, zo kunt u ons vinden. Nadien kunnen we samen iets gaan drinken en onze ideeën voor het nieuwe jaar uitwisselen. Hartelijk welkom!

MARS VOOR HET LEVEN 22 april 2018 om 15u op de Kunstberg in Brussel Meer info >>

 

OPROEP

SCHRIJVERS, ARTIKELEN

We zoeken meer mensen die in de pen willen kruipen om wantoestanden aan te kaarten uit ons Nederlandstalig landsgedeelte in verband met relationele en seksuele opvoeding of die interessante lezingen/artikels voor ons willen vertalen of samenvatten. Interessante artikels mag u ons ook doorsturen. Bij voorbaat dank.

 

 

Dank u wel voor uw interesse. Stuur deze nieuwsbrief of een artikel hieruit gerust door naar mogelijke geïnteresseerden. We hopen velen te ontmoeten op de Mars voor het leven.

Ook een gezegend Paasweekend!

Samen sterk!

Translate >